Lastbil - Mer detaljer om Lastbilar

Avgifter för lastbilar

Lastbil

EU antog 2011 en regel som tillåter medlemsländerna att ta ut en extra avgifter på upp till fyra cent per kilometer för lastbilar över 3½ ton som ersättning för användning av vägarna samt luftföroreningar och buller.

Vägavgift för lastbilar

Lastbilar som trafikerar vägarna och där hela ekipaget får väga mer än 12 ton är skyldiga att betala vägavgift som är en punktskatt. Denna avgift varierar beroende på vikt och antal axlar för lastbilen och ligger på mellan 8000 och 12000 kr.