Lastbil - Mer detaljer om Lastbilar

Körkort för lastbil

Lastbilar och miljö

För att framföra lastbilar över 3½ ton krävs särskilt körkort. Beroende på typ av lastbil krävs det olika sorters behörighet. Lastbilskörkortet utfärdas av Trafikverket och de lastbilsbehörigheter som finns är:

  • B-kort - rätt att köra bil och lätt lastbil upp till 3½ ton
  • BE-kort- rätt att framföra personbil och lätt lastbil med en totalvikt av max 3½ ton + tungt släp
  • C-kort - rätt att framföra tung lastbil samt personbil över 3½ ton
  • CE-kort- rätt att framföra tung lastbil, personbil med en totalvikt mer än 3½ ton + tungt släp
  • D-kort - rätt att köra buss med passagerare
  • DE-kort- rätt att framföra buss med tungt släpfordon oavsett vikt

För att ta lastbilskörkort finns det flera trafikskolor som är specialiserade på lastbils och busskörkort.